15 Mar 2020

Odia staus of the day!

Odia latest status of the day
ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ପଛେ
ମୁହଁରେ ହସ ଲାଗି ରହିଥାଉ
କାହିଁକିନା ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ
ତୁମର ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତା
ଠିକଣା ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ।
Odia staus of the day, ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଓଡ଼ିଆ କବିତା, ଓଡ଼ିଆ ମେସେଜଦୁନିଆରେ ବହୁତ ନକଲି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି | ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନୁହଁନ୍ତି |
Odia latest whatsapp status